Adaptační strategie na změnu klimatu

Místní adaptační strategie na změnu klimatu

byla zpracována v rámci projektu „Hradiště chytře – využití konceptu Smart City a navazujících strategií k udržitelnému rozvoji města Uherské Hradiště“, spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Veřejná prezentace a projednání dokumentu proběhlo ve čtvrtek 13.5.2021 od 16:00 hodin. Záznam projednání dokumentu na YouTube můžete zhlédnout od 1:09:50 hodiny  ZDE. PowerPoint prezentace ke stažení ZDE. 

Vaše připomínky ke strategii a rozvoji informačních a komunikačních technologií v Uherském Hradišti můžete posílat průběžně v sekci „Chci se zapojit / Vaše připomínky a náměty“.  Děkujeme.

Problematika adaptací měst na předpokládané změny klimatu je novým tématem, kterým se města a obce zabývají. Ačkoliv se hovoří o budoucnosti, projevy těchto změn začínáme ve městech pociťovat již nyní. Dlouhodobě vnímáme postupný nárůst teplot, v průběhu léta téměř pravidelně zažíváme dříve méně časté a méně intenzívní vlny veder. Současně zažíváme silné meteorologické extrémy – roky 2015 a 2018 byly mimořádně suché – a naopak v jednotlivých regionech České republiky jsme zažili řadu povodňových stavů, střídání suchých období a přívalových srážek, což je relativně častý jev.

Dopady těchto změn se ve městech mohou projevit závažnými ekonomickými, environmentálními a sociálními důsledky. Města stojí před výzvou, jak se uvedeným změnám přizpůsobit, tedy adaptovat tak, aby tyto dopady byly pro jeho obyvatele co nejmenší a aby byly zachovány podmínky pro kvalitní život. Diskuze o příčinách změn klimatu nejsou pro vývoj měst podstatné, jsou z velké části národního či globálního charakteru (samozřejmě s lokálním příspěvkem), ale takové polemiky musí jít stranou, je nutné se zaměřit na faktické důsledky změn klimatu a ty řešit. O to se snaží také tato strategie.

Předložená adaptační strategie obsahuje opatření pro bezpečnou budoucnost a udržitelné fungování města Uherské Hradiště v podmínkách měnícího se klimatu v průběhu 21. století. Obsahuje konkrétní opatření vybraná podle podmínek ve městě. Opatření umožní těmto problémům a rizikům vhodně předcházet nebo se jim přizpůsobit. Predikce v analytické části ukázala, že pro města zejména na jihu a jihovýchodě Moravy bude nutnost adaptace na změnu klimatu klíčová pro zachování kvalitních životních podmínek ve městech.

V rámci přípravy této strategie měli občané možnost vytvořit Pocitovou mapu horka a sucha Uherského Hradiště.  Při tvorbě mapy občané prostřednictvím webové aplikace vyznačovali místa, kde se v době letního horka cítí příjemně, kde se naopak necítí příjemně a a odpovídali na otázku, jak by zlepšili nakládání s vodou.  Lidé současně navrhovali, která místa ve městě by se měla zlepšit. 

Co může pro zmírnění dopadů změny klimatu udělat osobně každý z nás se dozvíte v brožuře  Klimatický rádce pro občany Uherského Hradiště

Dokumenty ke stažení

Co se děje?

Strategie a analýzy

Strategie Smart City

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků za pomoci chytrých a moderních řešení.

Adaptační strategie na změnu klimatu

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků.

Koncepce rozvoje a řízení sportu

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků.

Informační strategie

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků za pomoci chytrých a moderních řešení.

Optimalizace dopravy v klidu na sídlišti Východ

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků.

Koncepce rozvoje cestovního ruchu

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků.

Veřejné osvětlení

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků za pomoci chytrých a moderních řešení.

Koncepce rozvoje a řízení kultury

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků.

Rozvoj kulturních a kreativních průmyslů

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků.

Zajímá nás váš názor!

Pomozte nám zlepšovat kvalitu života ve městě a vyplňte dotazník.
Pro vás chvíle a pro nás veliká pomoc.

Scroll to Top