Koncepce rozvoje a řízení kultury

Koncepce rozvoje a řízení kultury

byla zpracována v rámci projektu „Hradiště chytře – využití konceptu Smart City a navazujících strategií k udržitelnému rozvoji města Uherské Hradiště“, spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Veřejná prezentace a projednání dokumentu proběhlo ve čtvrtek 6.5.2021. Záznam projednání dokumentu  můžete zhlédnout na YouTube od 5:16  minuty  ZDE. PowerPoint prezentace ke stažení zde: ZDE.

Vaše připomínky k dokumentu a náměty k dalšímu rozvoji kultury v Uherském Hradišti nám můžete průběžně posílat v sekci „Chci se zapojit / Vaše připomínky a náměty“. Děkujeme.

Kulturní potenciál tvoří vše, co může člověka vnitřně obohatit, a co vytváří kulturní život obce. Jedná se tak o kulturní památky, kulturní instituce jako jsou muzea, galerie, divadla, knihovny, kulturní domy, informační centra, kina aj., dále to jsou spolky, neziskové organizace a nadace zabývající se kulturou a neprofesionálně živým uměním (např. ochotníci, pěvecké nebo taneční soubory) nebo školské instituce (základní, střední, vyšší i vysoké, ale také mateřské a umělecké). Do kulturního potenciálu území spadají také místní zvyky a tradice (např. folklorní slavnosti, průvody, poutě nebo festivaly). Kulturu spoluutvářejí také subjekty nebo osoby, které s kulturou nemají zdánlivě nic společného (např. hasiči nebo sportovní kluby, které realizují nebo se spolupodílejí také na realizaci společensko-kulturních aktivit).

Město Uherské Hradiště zpracováním nové koncepce vyjadřuje zájem o rozvoj místní kultury na území města. Předmětem této nové koncepce je vyhodnocení stávajícího modelu fungování kulturních zařízení ve městě a návrh možnosti zefektivnění jejich provozu a zkvalitnění jejich produktů a aktivit. Dlouhodobým přetrvávajícím problémem je umístění Slováckého divadla, rozvoj materiálního zabezpečená a infrastruktury kulturních zařízení a analýza a přístup k podpoře neziskového sektoru v kultuře apod.

Dokumenty ke stažení

Projekty a studie

Co se děje?

Strategie a analýzy

Strategie Smart City

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků za pomoci chytrých a moderních řešení.

Adaptační strategie na změnu klimatu

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků.

Koncepce rozvoje a řízení sportu

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků.

Informační strategie

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků za pomoci chytrých a moderních řešení.

Optimalizace dopravy v klidu na sídlišti Východ

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků.

Koncepce rozvoje cestovního ruchu

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků.

Veřejné osvětlení

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků za pomoci chytrých a moderních řešení.

Koncepce rozvoje a řízení kultury

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků.

Rozvoj kulturních a kreativních průmyslů

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků.

Zajímá nás váš názor!

Pomozte nám zlepšovat kvalitu života ve městě a vyplňte dotazník.
Pro vás chvíle a pro nás veliká pomoc.

Scroll to Top