Strategie Smart City

Strategie Smart City

byla zpracována v rámci projektu „Hradiště chytře – využití konceptu Smart City a navazujících strategií k udržitelnému rozvoji města Uherské Hradiště“, spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Veřejná prezentace a projednání dokumentu proběhlo ve čtvrtek 13.5.2021 od 16:00 hodin. Záznam projednání strategie na YouTube od 7:38 minuty ZDE. PowerPoint prezentace ke stažení ZDE.

Záznam Závěrečné konference projektu Hradiště chytře ZDE.

Vaše připomínky ke strategii a uplatňování konceptu Smart City v Uherském Hradišti můžete posílat průběžně v sekci „Chci se zapojit / Vaše připomínky a náměty“.  Děkujeme.

Uherské Hradiště dlouhodobě usiluje o zvyšování kvality života svých obyvatel a udržitelného fungování města jako celku. Město deklarovalo ambici zařadit se do kontextu nové digitální éry, aby fungovalo efektivněji, moderně, a nabídlo svým občanům co nejpohodlnější místo pro život. Za tímto účelem ve spolupráci s externím dodavatelem město zpracovalo Strategii Smart City.

Strategie je rozdělena na Analytickou, Návrhovou a Implementační část. Z provedené analýzy vyplývá, že město Uherské Hradiště již de facto nastoupilo na cestu ke Smart City díky svému zpracovanému Programu rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2030, který v široké řadě oblastí definuje cíle a opatření k jejich naplňování v souladu s konceptem chytrých měst.

Misí Strategie Smart City města Uherské Hradiště je tak sloužit jako integrační prvek a inteligentní nástavba k již existujícím strategickým dokumentůZDE.m, definovaným rozvojovým cílům a jako prostředek pro „ochytření“ již plánovaných opatření města. Zástupcům města a úřadu Strategie Smart City definuje významné oblasti inteligentního a udržitelného rozvoje města, zprostředkovává portfolio rozvojových nástrojů a přístupů zohledňující globální trendy, dobrou praxi a metodické standardy, nastavuje Smart strategické cíle v souladu s celkovým směřováním města a předkládá základní sadu opatření k jejich realizaci. Strategické cíle města byly zpracovány v pěti tematických oblastech:

  • Inteligentní energetika – úspory energií a zvyšování kvality energetického managementu města
  • Zdravé životní prostředí – zaměření na odpadové hospodářství, čisté ovzduší, retenci vody a kvalitní smart veřejná prostranství
  • Udržitelná mobilita – s důrazem na optimalizaci dopravy v klidu,  modernizaci veřejné hromadné dopravy , telematiku a city logistiku
  • Moderní úřad – profesionální a digitální fungování úřadu a kvalitní služby občanům
  • Bezpečnost a odolnost města například vůči kybernetickým hrozbám

Inovace a nová řešení v rámci Smart City jsou plánovaný za jediným cílem: udržitelné zvyšování kvality života obyvatel a zvyšování efektivity hospodaření s veřejnými zdroji. Po zkušenosti se stále probíhající pandemií COVID-19 a s ní spojenou krizí více než kdy dříve roste význam schopnosti Uherského Hradiště (a jeho občanů) odolávat extrémním situacím vyžadujících krajní řešení. Strategie se proto rovněž zaměřila na odolnost, lokální soběstačnost a dlouhodobou udržitelnost (zejména na úrovni energií, vytěžování zdrojů a zabezpečení služeb občanů

Dokumenty ke stažení

Co se děje?

Strategie a analýzy

Strategie Smart City

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků za pomoci chytrých a moderních řešení.

Adaptační strategie na změnu klimatu

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků.

Koncepce rozvoje a řízení sportu

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků.

Informační strategie

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků za pomoci chytrých a moderních řešení.

Optimalizace dopravy v klidu na sídlišti Východ

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků.

Koncepce rozvoje cestovního ruchu

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků.

Veřejné osvětlení

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků za pomoci chytrých a moderních řešení.

Koncepce rozvoje a řízení kultury

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků.

Rozvoj kulturních a kreativních průmyslů

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků.

Zajímá nás váš názor!

Pomozte nám zlepšovat kvalitu života ve městě a vyplňte dotazník.
Pro vás chvíle a pro nás veliká pomoc.

Scroll to Top