Koncepce rozvoje cestovního ruchu

Koncepce rozvoje cestovního ruchu

byla zpracována v rámci projektu „Hradiště chytře – využití konceptu Smart City a navazujících strategií k udržitelnému rozvoji města Uherské Hradiště“, spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Veřejná prezentace a projednání dokumentu proběhlo ve čtvrtek 6.5.2021. Záznam projednání dokumentu na YouTube od 1:00:20 hodiny ZDE. PowerPoint prezentace ke stažení zde: ZDE.

Vaše připomínky k dokumentu a náměty k dalšímu rozvoji cestovního ruchu nám můžete průběžně posílat v sekci „Chci se zapojit / Vaše připomínky a náměty“. Děkujeme.

Turismus v Uherském Hradišti a jeho okolí představuje důležitou součást hospodářství města, podstatně se podílí na zaměstnanosti a ekonomické prosperitě jeho obyvatel. Smyslem Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Uherském Hradišti je realizovat opatření, která městu umožní využít dostupné předpoklady pro další rozvoj cestovního ruchu a turismu v Uherském Hradišti a jeho regionu.

Koncepce rozvoje cestovního ruchu představuje střednědobý koncepční dokument, který stanovuje vizi budoucího stavu, priority, cíle a konkrétní opatření podporující rozvoj turismu na Uherskohradišťsku.

Zpracování Koncepce vychází ze zákona č. 128/2000 SB. o obcích, na základě kterého byla obcímsvěřena do samostatné působnosti na svém území možnost rozvoje cestovního ruchu. Koncepce je v souladu s ostatními strategickými dokumenty města, a to zejména s Programem rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2030 a dalšími sektorovými strategickými dokumenty  města v oblasti kultury nebo sportu. Zvolený metodický postup také zajišťuje soulad s nadřazenými strategickými dokumenty, kterým je především Koncepce rozvoje cestovního ruchu Zlínského kraje na období 2020 – 2030.

Dokumenty ke stažení

Co se děje?

Strategie a analýzy

Strategie Smart City

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků za pomoci chytrých a moderních řešení.

Adaptační strategie na změnu klimatu

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků.

Koncepce rozvoje a řízení sportu

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků.

Informační strategie

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků za pomoci chytrých a moderních řešení.

Optimalizace dopravy v klidu na sídlišti Východ

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků.

Koncepce rozvoje cestovního ruchu

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků.

Veřejné osvětlení

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků za pomoci chytrých a moderních řešení.

Koncepce rozvoje a řízení kultury

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků.

Rozvoj kulturních a kreativních průmyslů

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků.

Zajímá nás váš názor!

Pomozte nám zlepšovat kvalitu života ve městě a vyplňte dotazník.
Pro vás chvíle a pro nás veliká pomoc.

Scroll to Top