Koncepce rozvoje a řízení sportu

Koncepce rozvoje a řízení sportu

byla zpracována v rámci projektu „Hradiště chytře – využití konceptu Smart City a navazujících strategií k udržitelnému rozvoji města Uherské Hradiště“, spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Veřejná prezentace a projednání dokumentu proběhlo ve čtvrtek 6.5.2021. Záznam projednání dokumentu na YouTube od 27:10 minuty ZDE.  PowerPoint prezentace ke stažení ZDE.

Vaše připomínky k dokumentu a náměty k dalšímu rozvoji sportu v Uherském Hradišti nám můžete průběžně posílat v sekci „Chci se zapojit / Vaše připomínky a náměty“. Děkujeme.

Koncepce rozvoje a řízení sportu města Uherské Hradiště představuje střednědobý koncepční dokument, který stanovuje vizi budoucího stavu, cíle, priority a konkrétní opatření pro podporu rozvoje sportu a sportovní infrastruktury v Uherském Hradišti.

Zpracování Koncepce rozvoje a řízení sportu vycházíze zákona č. 230/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, kterým byla dána obcím povinnost rozvíjet sport na základě zpracovaného koncepčního dokumentu, tzv. plánu rozvoje sportu.

Koncepce je v souladu s ostatními strategickými dokumenty města, a to zejména s  Programem rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2030 a dalšími sektorovými strategickými dokumenty města v oblasti územního plánování, vzdělávání nebo cestovního ruchu.

Koncepce je strukturována do několika základních částí. V analytické části je provedena analýza současného stavu sportovní infrastruktury a současný stav sportovních klubů působících ve městě Uherském Hradišti. Součástí kapitoly je také analýza  cílových skupin sportovní koncepce a rozbor současného financování sportu v Uherském Hradišti.  Syntézu analytické části tvoří SWOT analýza, včetně závěrečného vyhodnocení.

Na základě výsledků analytické části je definována budoucí rozvojová koncepce, která stanovuje priority, na které by se město mělo v dalším období soustředit. Jejím cílem je navázat na dosažené výsledky a vytvořit podmínky pro další koncepční rozvoj města. V této části je formulována sportovní vize města, která naznačuje cílový směr sportovního rozvoje města Uherské Hradiště. Na jejím základě jsou stanoveny dílčí strategické cíle, opatření a konkrétní aktivity a projektové záměry, které umožní představitelům města ve spolupráci s jeho obyvateli dosáhnout cílového stavu. Součástí Koncepce je Akční plán, který obsahuje krátkodobé operativní aktivity.

Dokumenty ke stažení

Co se děje?

Strategie a analýzy

Strategie Smart City

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků za pomoci chytrých a moderních řešení.

Adaptační strategie na změnu klimatu

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků.

Koncepce rozvoje a řízení sportu

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků.

Informační strategie

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků za pomoci chytrých a moderních řešení.

Optimalizace dopravy v klidu na sídlišti Východ

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků.

Koncepce rozvoje cestovního ruchu

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků.

Veřejné osvětlení

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků za pomoci chytrých a moderních řešení.

Koncepce rozvoje a řízení kultury

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků.

Rozvoj kulturních a kreativních průmyslů

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků.

Zajímá nás váš názor!

Pomozte nám zlepšovat kvalitu života ve městě a vyplňte dotazník.
Pro vás chvíle a pro nás veliká pomoc.

Scroll to Top