Koncepce rozvoje a řízení sportu

Koncepce rozvoje a řízení sportu

byla zpracována v rámci projektu „Hradiště chytře – využití konceptu Smart City a navazujících strategií k udržitelnému rozvoji města Uherské Hradiště“, spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Veřejná prezentace a projednání dokumentu proběhlo ve čtvrtek 6.5.2021. Záznam veřejného projednání můžete zhlédnout zde ZDE

Vaše připomínky k dokumentu a náměty k dalšímu rozvoji sportu nám můžete poslat v sekci „Chci se zapojit“.

Koncepce rozvoje a řízení sportu města Uherské Hradiště představuje střednědobý koncepční dokument, který stanovuje vizi budoucího stavu, cíle, priority a konkrétní opatření pro podporu rozvoje sportu a sportovní infrastruktury v Uherském Hradišti.

Zpracování Koncepce rozvoje a řízení sportu vycházíze zákona č. 230/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, kterým byla dána obcím povinnost rozvíjet sport na základě zpracovaného koncepčního dokumentu, tzv. plánu rozvoje sportu.

Koncepce je v souladu s ostatními strategickými dokumenty města, a to zejména s  Programem rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2030 a dalšími sektorovými strategickými dokumenty města v oblasti územního plánování, vzdělávání nebo cestovního ruchu.

Koncepce je strukturována do několika základních částí. V analytické části je provedena analýza současného stavu sportovní infrastruktury a současný stav sportovních klubů působících ve městě Uherském Hradišti. Součástí kapitoly je také analýza  cílových skupin sportovní koncepce a rozbor současného financování sportu v Uherském Hradišti.  Syntézu analytické části tvoří SWOT analýza, včetně závěrečného vyhodnocení.

Na základě výsledků analytické části je definována budoucí rozvojová koncepce, která stanovuje priority, na které by se město mělo v dalším období soustředit. Jejím cílem je navázat na dosažené výsledky a vytvořit podmínky pro další koncepční rozvoj města. V této části je formulována sportovní vize města, která naznačuje cílový směr sportovního rozvoje města Uherské Hradiště. Na jejím základě jsou stanoveny dílčí strategické cíle, opatření a konkrétní aktivity a projektové záměry, které umožní představitelům města ve spolupráci s jeho obyvateli dosáhnout cílového stavu. Součástí Koncepce je Akční plán, který obsahuje krátkodobé operativní aktivity.

Dokumenty ke stažení

Co se děje?

Informační technologie

Vyhráli jsme krajský Zlatý erb 2021

Město Uherské Hradiště přivezlo další prestižní ocenění z krajského kola soutěže Zlatý erb. S projektem Hradiště chytře vyhrálo první místo v kategorii nejlepší elektronická služba…

Více informací

Strategie a analýzy

Strategie Smart City

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků za pomoci chytrých a moderních řešení.

Adaptační strategie na změnu klimatu

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků.

Koncepce rozvoje a řízení sportu

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků.

Informační strategie

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků za pomoci chytrých a moderních řešení.

Optimalizace dopravy v klidu na sídlišti Východ

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků.

Koncepce rozvoje cestovního ruchu

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků.

Veřejné osvětlení

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků za pomoci chytrých a moderních řešení.

Koncepce rozvoje a řízení kultury

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků.

Rozvoj kulturních a kreativních průmyslů

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků.

Zajímá nás váš názor!

Pomozte nám zlepšovat kvalitu života ve městě a vyplňte dotazník.
Pro vás chvíle a pro nás veliká pomoc.

Scroll to Top