Hradiště chytře

Pomozte nám vybudovat lepší město. Město, ve kterém žijeme.

Koncept chytrých měst pro kvalitní, zdravější a bezpečný život v Uherském Hradišti !

Chytře řízené město vhodně využívá moderních  technologií, aby docházelo k synergickým efektům mezi různými odvětvími (doprava, energetika, logistika, životní prostředí, bezpečnost atd.) na základě věrohodných dat, informací a znalostí, a to s ohledem na odolnost, udržitelný rozvoj města a kvalitu života jeho občanů. O to usiluje Hradiště chytře.

Co se děje?

Chci se zapojit

Ankety pro občany na důležité otázky vývoje města

Informace o plánovaných jednáních přístupných veřejnosti

Informace potřebné pro podání připomínky / námětu

Strategie a koncepce

Strategie Smart City

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků za pomoci chytrých a moderních řešení.

Adaptační strategie na změnu klimatu

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků.

Koncepce rozvoje a řízení sportu

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků.

Informační strategie

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků za pomoci chytrých a moderních řešení.

Optimalizace dopravy v klidu na sídlišti Východ

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků.

Koncepce rozvoje cestovního ruchu

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků.

Veřejné osvětlení

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků za pomoci chytrých a moderních řešení.

Koncepce rozvoje a řízení kultury

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků.

Rozvoj kulturních a kreativních průmyslů

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků.

Zajímá nás váš názor!

Pomozte nám zlepšovat kvalitu života ve městě a vyplňte dotazník.
Pro vás chvíle a pro nás veliká pomoc.

Zlepši své město

Scroll to Top

Podání připomínky / námětu

Pokud si nejste jistí výběrem kategorie, nechce pole prázdné.