Veřejné osvětlení

Koncepce rozvoje veřejného osvětlení

byla zpracována v rámci projektu „Hradiště chytře – využití konceptu Smart City a navazujících strategií k udržitelnému rozvoji města Uherské Hradiště“, spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Veřejná prezentace a projednání dokumentu proběhlo ve čtvrtek 13.5.2021 od 16:00 hodin. Záznam projednání dokumentu na YouTube od 1:23:10  ZDE. PowerPoint prezentace ke stažení ZDE.

Vaše připomínky k dokumentu a náměty k veřejnému osvětlení v Uherském Hradišti můžete průběžně poslat v sekci „Chci se zapojit / Vaše připomínky a náměty“. Děkujeme.

Koncepce veřejného osvětlení je koncepční a strategický dokument města v oblasti veřejného osvětlení (VO).  Řešeným územím je město Uherské Hradiště a místní části Jarošov, Mařatice, Míkovice, Rybárny, Sady, Vésky a Míkovice. Jedná se o soubor strategických dokumentů, jejichž smyslem je definování parametrů, pravidel a postupů ve veřejném osvětlení pro dosažení stanovených kvalitativních požadavků při odpovídajících provozních a investičních nákladech.

Koncepce veřejného osvětlení slouží nejen městu pro rozhodování o výstavbě a rekonstrukci VO, ale i projektantům jako vodítko při projektování VO a stavebníkům a developerům pro zjištění požadavků města. Na základě schválení Radou města je tento dokument závazný pro projektování, výstavbu, údržbu a provoz VO na území města a přebírání VO do majetku města.

Součástí dokumentu je Generel veřejného osvětlení, který zatřiďuje stávající komunikace, pěší zóny a cyklistické stezky ve městě Uherské Hradiště do příslušných tříd a určuje požadavky na osvětlení dané komunikace dle normovaných hodnot. Dokument určuje hlavní charakteristiky nově plánovaných nebo obnovovaných soustav VO a má za cíl minimalizovat příkon osvětlovacích soustav při dodržení nezbytných požadavků na bezpečnost v dopravě, osob a majetku.

Dokumenty ke stažení

Projekty a studie

Co se děje?

Strategie a analýzy

Strategie Smart City

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků za pomoci chytrých a moderních řešení.

Adaptační strategie na změnu klimatu

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků.

Koncepce rozvoje a řízení sportu

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků.

Informační strategie

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků za pomoci chytrých a moderních řešení.

Optimalizace dopravy v klidu na sídlišti Východ

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků.

Koncepce rozvoje cestovního ruchu

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků.

Veřejné osvětlení

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků za pomoci chytrých a moderních řešení.

Koncepce rozvoje a řízení kultury

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků.

Rozvoj kulturních a kreativních průmyslů

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků.

Zajímá nás váš názor!

Pomozte nám zlepšovat kvalitu života ve městě a vyplňte dotazník.
Pro vás chvíle a pro nás veliká pomoc.

Scroll to Top