Optimalizace dopravy v klidu na sídlišti Východ

Analýza a návrh optimalizace dopravy v klidu na sídlišti Východ

byla zpracována v rámci projektu „Hradiště chytře – využití konceptu Smart City a navazujících strategií k udržitelnému rozvoji města Uherské Hradiště“, spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Veřejná prezentace a projednání dokumentu proběhlo ve čtvrtek 13.5.2021 od 16:00 hodin. Záznam projednání dokumentu na YouTube  od 46:50 minuty ZDE. PowerPoint prezentace ke stažení ZDE.

Vaše připomínky k dokumentu a náměty ke zlepšení dopravy v Uherském Hradišti můžete průběžně posílat v sekci „Chci se zapojit / Vaše připomínky a náměty“. Děkujeme.

Dopravně inženýrské studie  byla městem Uherské Hradiště pořízena jako výchozí podklad pro systémové řešení dopravy v klidu v této části města, neboť reaguje na napjatou situaci s parkováním v tomto nejmladším panelovém obytném souboru v Uherském Hradišti. Na Sídlišti Východ přibývá počet nelegálních způsobů využívání parkovacích stání osobních automobilů (konkrétní čísla viz Tabulka 1), neboť jeho obyvatelé ve večerních hodinách mají značné obtíže s hledáním volného místa pro zaparkování.

Situace s dopravou v klidu je samozřejmě neuspokojivá i v jiných částech města (např. Štěpnice, Jarošov, Na Rybníku a další) a město tento problém prostřednictvím regeneračních projektů veřejných prostranství postupně řeší (např. v poslední době realizace projektů regenerace veřejných prostranství na sídlištích 28. října a Na Rybníku a příprava regeneračních projektů pro oblasti Štěpnice a Jarošov). V rámci regenerace veřejných prostranství je ovšem doprava v klidu pouze jednou z komponent jejich celkové obnovy, zatímco dopravně inženýrská studie pro Sídliště Východ se věnuje výhradně dopravě v klidu a její výstupy mohou být proto následně využity jako výchozí podklady pro zadání komplexní regenerace tohoto sídliště.

Cílem dopravně inženýrské studie byla nejdříve analýza aktuálního stavu dopravy v klidu a její podrobný průzkum v této lokalitě a následně návrhy opatření k jeho řešení.

Dokumenty ke stažení

Co se děje?

Strategie a analýzy

Strategie Smart City

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků za pomoci chytrých a moderních řešení.

Adaptační strategie na změnu klimatu

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků.

Koncepce rozvoje a řízení sportu

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků.

Informační strategie

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků za pomoci chytrých a moderních řešení.

Optimalizace dopravy v klidu na sídlišti Východ

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků.

Koncepce rozvoje cestovního ruchu

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků.

Veřejné osvětlení

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků za pomoci chytrých a moderních řešení.

Koncepce rozvoje a řízení kultury

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků.

Rozvoj kulturních a kreativních průmyslů

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků.

Zajímá nás váš názor!

Pomozte nám zlepšovat kvalitu života ve městě a vyplňte dotazník.
Pro vás chvíle a pro nás veliká pomoc.

Scroll to Top