Koncept Smart City

Smart City je město, které usiluje o maximální kvalitu života obyvatel s minimální spotřebou zdrojů pomocí využití moderních technologií a propojení infrastruktury především v oblasti energetiky, dopravy, komunikace, odpadového hospodářství aj.

Moderní technologie a inovace jsou jedním z prostředků, kterými je možné naplňovat cíle udržitelnosti a kvality života. Současně platí, že k dosažení udržitelnosti a spokojeného života nestačí pouhé nasazení moderních technologií.  Technologie jsou vždy prostředkem, nikoli cílem.

Smart City naplňuje určitý soubor principů, které by měly města a obce přimout, a zároveň nabízí nástroje , které pomáhají tyto principy naplňovat.

Výchozí předpoklady pro postupné zavádění principů Smart City v Uherském Hradišti vytvořil  projekt „Hradiště chytře – využití konceptu Smart City a navazujících strategií k udržitelnému rozvoji města Uherské Hradiště“, spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost v letech 2019 – 2021.

Předmětem tohoto projektu bylo zpracování úvodní Strategie Smart City Uherské Hradiště a dalších osmi strategických dokumentů z oblasti informatiky, veřejného osvětlení, adaptačních opatření na změnu klimatu, dopravy, kultury a kreativních odvětví, cestovního ruchu a sportu jako odborných podkladů pro strategické řízení města. Pro komunikaci s veřejností byl vytvořen  nový  interaktivní webový portál www.hradistechytre.cz  a byly  formulovány organizační principy pro následnou  implementaci konceptu Smart City.

Principy chytrého města:

Analýzy

Kontinuálně pracujeme s daty popisujícími město jako živý organismus a analyzujeme jeho kondici.

Strategie

Máme zpracovanou strategii pro oblast Smart City, s níž pracujeme a na základě analýz ji aktualizujeme.

Implementace

Postupně realizujeme jednotlivé projekty, tím měníme a posouváme Uherské Hradiště do podoby města, ve kterém chceme všichni žít.

Co se děje?

Strategie a analýzy

Strategie Smart City

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků za pomoci chytrých a moderních řešení.

Adaptační strategie na změnu klimatu

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků.

Koncepce rozvoje a řízení sportu

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků.

Informační strategie

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků za pomoci chytrých a moderních řešení.

Optimalizace dopravy v klidu na sídlišti Východ

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků.

Koncepce rozvoje cestovního ruchu

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků.

Veřejné osvětlení

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků za pomoci chytrých a moderních řešení.

Koncepce rozvoje a řízení kultury

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků.

Rozvoj kulturních a kreativních průmyslů

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků.

Zajímá nás váš názor!

Pomozte nám zlepšovat kvalitu života ve městě a vyplňte dotazník.
Pro vás chvíle a pro nás veliká pomoc.

Scroll to Top