CZECHINVEST o Coworkingovém centru HUB123

Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST uveřejnila na svých webových stránkách jako inspiraci pro ostatní města článek o  Coworkingovém centru   HUB123 v Uherském Hradišti:

„…jedná se o strategický projekt obce vycházející z analýzy kreativních průmyslů ve městě a mapování reálných potřeb široké komunity. Udržitelnost projektu je zajištěna jednak podmínkami dotace, a také přímou vazbou provozovatele na rozpočet města. Uherské Hradiště se vzhledem ke své unikátní poloze v regionu Slovácko zaměřuje na cestovní ruch, lidové tradice a tvořivost, čemuž přispěl i projekt coworkingového centra HUB 123. Coworkingové centrum podporuje férové podnikání, návraty lidí do regionu a vznik nových příležitostí pro práci a setkávání…“

Článek CZECHINVESTU zde:  „Příklady dobré praxe“

Co se děje?

Scroll to Top