Veřejné projednání projektu Modrozelená infrastruktura veřejných prostranství sídliště Štěpnice

Vážení občané, město Uherské Hradiště Vás zve na veřejné projednání projektu MODROZELENÁ INFRASTRUKTURA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ SÍDLIŠTĚ ŠTĚPNICE, které se koná ve středu 8. listopadu 2023 od 17 hodin v Komorním sále Reduty na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti.

Předmětem projednání je záměr revitalizace a úprav části veřejných prostranství sídliště Štěpnice s důrazem na hospodaření s dešťovou vodou. Navrhované úpravy směřují k vytvoření příjemných, bezpečných a atraktivních prostranství pro pobyt a každodenní rekreaci místních obyvatel.

Návrh předpokládá komplexní prostorové řešení veřejných prostranství části sídliště, včetně řešení zpevněných ploch, sadových úprav a výběru mobiliáře a herních prvků. Nosným tématem záměru je hospodaření s dešťovou vodou s cílem zadržení srážkové vody v místě jejího dopadu.

V rámci projednání proběhne autorská prezentace návrhu s následnou diskuzí se zástupci města Uherské Hradiště. S navrhovanými úpravami sídliště se můžete seznámit zde: Návrh úprav veřejných prostranství na sídlišti Štěpnice

Co se děje?

Scroll to Top