Veřejné projednání nové koncepce autobusové hromadné dopravy pro Uherské Hradiště proběhne ve čtvrtek 28. dubna 2022 od 16:00 v Malém sále Klubu kultury

Veřejnost se v poslední dubnový týden bude moci zevrubně seznámit s návrhem nové koncepce autobusové městské hromadné dopravy včetně jízdních řádů pro jednotlivé autobusové linky. Veřejné projednání návrhu Koncepce MHD proběhne ve čtvrtek 28. dubna 2022 od 16:00 hodin v Malém sále Klubu kultury v Uherském Hradišti.

Na setkání s občany bude představen pracovní návrh nové provozní koncepce MHD. Zpracovatel koncepce (Fakulta dopravní ČVUT v Praze) seznámí zájemce z řad veřejnosti s návrhem linkového vedení i jízdních řádů. Nová koncepce je reakcí na podněty občanů z minulých let, kdy bylo opakovaně poukazováno na nevyhovující rozsah provozu MHD i na vývoj plánování příměstské dopravy Zlínským krajem.

„Pro tvorbu návrhu byly využity koncepční materiály, které v uplynulých letech vznikly, a na jejichž vzniku se řada občanů přímo či nepřímo podílela (např. deník cest pro mobilitní průzkum, sčítání cestujících, anketní průzkum o kvalitě MHD). Také na tomto plánovaném veřejném projednání očekáváme podněty a připomínky, které budou do finálního návrhu následně zapracovány, aby výsledek co nejvíce odpovídal potřebám občanů Uherského Hradiště,“ přál si starosta města Stanislav Blaha.

Na provozovatele autobusové městské hromadné dopravy v Uherském Hradišti bude vypsána veřejná soutěž. Současný provoz MHD pokrývá platná smlouva s ČSAD Uherské Hradiště, kterou již nebude možné s ohledem na evropskou legislativu dále prodloužit.

Pro nové smluvní zadání, jehož plnění se předpokládá od ledna 2024, tak již bude připravena nová koncepce MHD, která by měla vhodnějším způsobem odpovídat přepravním potřebám občanů města.

Pokud se veřejného projednávání nemůžete zúčastnit a rádi byste své připomínky uplatnili, pište je na e-mailovou adresu: mhd@mesto-uh.cz. Z připomínky by mělo být zřejmé, odkud, kam a v kolik hodin se potřebujete dostat.

„Doporučujeme věnovat návrhu nové koncepce patřičnou pozornost – nový provoz bude zajišťován od konce roku 2023 dalších 10 let. Čím více relevantních podnětů bude podchyceno při zpracování návrhu, tím lepší MHD budeme následně mít,“ vyzval občany místostarosta města Jaroslav Zatloukal.

Představeny a projednány budou následující dokumenty:

Návrh provozní koncepce městské autobusové hromadné dopravy v Uherském Hradišti

Příloha 1 Linkové vedení v pracovní dny

Příloha 2 Linkové vedení o víkendech a svátcích

Příloha 3 Návrh jízdních řádů

Mimo navržených změn v MHD dojde i k úpravám příměstské linkové dopravy, které se dotknou dopravní obslužnosti Jarošova. Vybrané spoje budou projíždět centrem Jarošova, tj. sjedou z hlavní silnice, zastaví v Jarošově a opět se vrátí na hlavní a budou tak zajišťovat přímé spojení Jarošova a autobusového nádraží.

 

Co se děje?

Scroll to Top