Rekonstrukce parkovišť na sídlištích zlepší hospodaření s dešťovou vodou

Město postupně odstraňuje nepropustné  betonové a asfaltové povrchy, které jsou běžně odvodňovány do kanalizační sítě a nahrazuje je propustnými zpevnými plochami se vsakovací schopností. Propustné plochy zvyšují vsak dešťových vod a přispívají ke snížení zatížení stokového systému. Výměna nepropustných ploch za propustné tak  představuje jedno z řady adaptačních opatření   navržených Místní adaptační strategií na změnu klimatu v Uherském Hradišti .

V první polovině roku 2021 byla dokončena rekonstrukce dvou parkovišť na sídlišti Štěpnice, při které byl původní betonový povrch nahrazen dlažbou  s širokou spárou mezi jednotlivými dlaždicemi vyplněnými štěrkem. Oba projekty byly podpořeny dotací Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního fondu Životní prostředí.

 

Nyní se město chystá vyměnit povrch dalších parkovacích ploch na sídlišti, konkrétně dvou zpevněných ploch podél ulice Štěpnická a dvou účelových komunikací před bytovými domy č.p. 1051-1055 a č.p. 1064 až 1067.

Také zde půjde o výměnu nepropustných ploch za propustné. Budou odstraněny veškeré stávající vrstvy ploch a vytvořeny budou plochy nové, z propustných materiálů pro zadržování dešťové vody v daném místě. Při akci za celkem 18,6 milionu korun bude v dotčené lokalitě také vyměněno veřejné osvětlení.

Co se děje?

Scroll to Top