Přírodní amfiteátr pro kulturní akce v Parku Rochus

Město Uherské Hradiště má zájem o spolupráci se slovenským městem Púchov na projektu v rámci programu Interreg. Při společném projektu obou měst by Uherské Hradiště chtělo v přírodním a kulturně historickém areálu Parku Rochus postavit přírodní amfiteátr a pořádat zde kulturní pořady pro veřejnost. Púchov by zrealizoval obnovu svého amfiteátru v lesoparku Lachovec s obdobným účelem a využitím. Města nyní v rámci Operačního programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika budou usilovat o získání dotace, která pokryje až 90% nákladů. Společný zájem partneři potvrdili dohodou o spolupráci, kterou schválilo Zastupitelstvo města Uherské Hradiště dne 11. října 2021.

Stavební část projektu výstavby přírodního amfiteátru v Parku Rochus by zahrnovala terénní úpravy, vytvoření svahu o jednotné sklonitosti pro hlediště a vodorovné zemní pláně pro zpevněné pódium, výstavbu obslužné komunikace amfiteátru, která navazuje na hlavní příjezdovou komunikace do areálu, zřízení kabelové přípojky a vybudování osvětlení přístupu a prostoru amfiteátru. Na místě samotném by měla vzniknout zpevněná plocha pro pódium, 2 schodiště, plošiny pro lavice k sezení a mobilní podium. Vše doplní parková úprava v okolí amfiteátru. Součástí společného projektu by měly být i následné aktivity kulturní výměny a společné akce v obou nových areálech. Důležitou součástí projektu bude také vytvoření produktu v podobě turistické trasy Uherské Hradiště Púchov, která bude propagovat zajímavé lokality na této spojnici s přírodním a kulturním turistickým potenciálem.

Záměr zbudování přírodního amfiteátru jako doprovodné infrastruktury Skanzenu Rochus byl obsažen už v „Integrovaném plánu rozvoje bývalého vojenského výcvikového prostoru Rochus“, který zastupitelstvo města schválilo v roce 2009.

V letech 2013 – 2015 se s podporou evropských dotací podařilo realizovat 2 projekty, které umožnily přeměnu a využití lokality Rochus pro rekreaci a cestovní ruch. Jednalo se o projekt města Uherské Hradiště spočívající v revitalizaci a zpřístupnění bývalého vojenského výcvikového prostoru Rochus v Uherském Hradišti a o projekt  společnosti  Park Rochus, o.p.s – Muzeum v přírodě – expozice lidové architektury Rochus.

 

Co se děje?

Scroll to Top