Coworkingové centrum HUB 123 – od září naplno!

Pestrý program čeká od září na podnikavé občany z Uherského Hradiště a okolí v novém coworkingovém centru HUB 123. Centrum, které sídlí v Uherském Hradišti na Mariánském náměstí a je určené k rozvoji drobného a středního podnikání a kreativních profesí, zahájilo svůj provoz letos o prázdninách.

Program je rozdělený do tří sekcí: akce pro podnikatelský rozvoj a inspiraci, kreativní workshopy s umělci a aktivity pro stmelení komunity.

Do první skupiny spadají například ranní snídaně s podnikateli a dalšími osobnostmi našeho regionu. Organizátoři chtějí dát prostor zajímavým hradišťským podnikatelským projektům, propojit zájemce o nové kontakty a podívat se na podnikání z různých úhlů pohledu. Mezi další akce plánované na podzim patří „noc podnikatelských přešlapů – fuck up night“, na které lze ukázat, že podnikatel je také jen člověk, občas chybující. V přípravné fázi je také podnikatelská akademie, která se bude skládat ze setkávání vedených místními podnikateli, kteří už mají za sebou zajímavé a inovativní projekty.

Do druhé sekce patří řemeslo, umění a tvorba. Hradišťané i lidé z okolí se mohou těšit na kreativní workshopy s místními tvůrci nebo na networkingová setkávání.

„Přichází k nám hodně podnětů na vylepšení práce s veřejným prostorem, proto chystáme večerní setkávání, která se tomuto tématu budou věnovat, tyto večery budou věnovány architektům, umělcům, poliktikům a občanům, které veřejný prostor zajímá,“ uvedla Zuzana Vandame, která se tvorbě programu věnuje.

Pro úspěšný rozvoj centra je také zapotřebí vytvořit komunitu nadšenců, kteří budou v coworkingu realizovat své aktivity – k tomuto účelu se v centru konají například odpoledne s deskovými hrami. „U deskovek se lidé spontánně propojují a navazují kontakty, zároveň jde o kreativní zábavu, u které si lidé mohou procvičit logické myšlení,“ doplnila komunitní manažerka Vendula Doubravská.

Co se děje?

Scroll to Top