Záznam Závěrečné konference projektu Hradiště chytře

Ve čtvrtek 10. června 2021 proběhla online Závěrečná konference projektu Hradiště chytře. V prezentacích a diskuzích vystoupilo více než 12 řečníků, kteří prezentovali řadu informací, poznatků a zkušeností z implementace SMART konceptu v prostředí českých samospráv.

Pokud jste se konference nezúčastnili a chcete ji zhlédnout, anebo si jen připomenout konkrétní prezentaci, níže máte k dispozici její program a záznam na platformě YouTube.

Záznam konference můžete zhlédnout zde:  Záznam Konference Hradiště chytře

Program konference a časy jednotlivých prezentací:

00:00 – 02:30: Zahájení konference moderátorem

02:30 – 07:00: Ing. Stanislav Blaha, starosta Uherského Hradiště

Téma: Shrnutí projektu Hradiště chytře a další kroky při implementaci konceptu Smart City

07:00 – 22:50: Mgr. Pavel Kuka, Gatum Advisory, s.r.o., konzultant

Téma: Strategie Smart City Uherského Hradiště – představení priorit, cílů a vybraných řešení + diskuze

22:50 – 1:01:30: Vít Král, Živé Milevsko, zmocněnec pro Smart City a PhDr. Miloš Prokýšek Ph.D., Smart Písek, vedoucí organizační složky

Téma: RTRi – Regionální týmy rozvoje a inovací + diskuze

1:01:30 – 1:22:10: Ing. Jana Koldová, Zlínský kraj, Odbor strategického rozvoje kraje, vedoucí oddělení absorpční kapacity

Téma: SMART Region Zlínský kraj – hlavní priority a cíle + diskuze

1:22:10 – 1:46:00 Ing. Kamil Válek, tajemník Městského úřadu Uherský Brod, Mgr. Pavel Chramosta, vedoucí odd. rozvoje města, MěÚ Uh. Brod

Téma: Zkušenosti se zaváděním Smart City „od sousedů“ z Uherského Brodu + diskuze

1:46:00 – 1:57:50: Pauza

1:57:50 – 2:16:35: Mgr. Kamil Papež, MPA, M.C. Triton, spol. s r.o., garant služeb Smart City

Téma: Hlavní nástrahy při implementaci Smart City na českých samosprávách + diskuze

2:16:35 – 2:37:40: Doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D., MBA, Ústav dopravní telematiky, FD ČVUT v Praze

Téma: Využití Mobility Hub pro automatické parkování ve městě + diskuze

2:37:40 – 3:17:30: Miroslav Lupač, Agentura Koniklec, Mgr. Romana Březovská, CI2, o. p. s.

Téma: Příklady adaptačních opatření na změnu klimatu ve městech ČR – praktické zkušenosti + diskuze

3:17:30 – 3:42:00: Ing. Miroslava Knotková, Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s., ředitelka

Téma: Energetický management města v kostce + diskuze

3:42:00 – 3:57:26: Mgr. Martina Kupilíková, Správa informačních technologií města Plzně, ředitelka Centra robotiky

Téma: Volnočasové vzdělávání a jeho přesah na vzdělávání pedagogů + diskuze

Co se děje?

Scroll to Top