Druhé kolo veřejného projednání výstupů projektů Hradiště chytře představilo 5 strategických dokumentů

Projednání dalších 5 strategických dokumentů uvedl ve čtvrtek 13.5.2021 v 16 hodin v Malém sále Klubu kultury starosta města Ing. Stanislav Blaha.  Zástupci zpracovatelů postupně představili následující dokumenty:

Veřejného projednání se dále zúčastnil místostarosta Ing. Čestmír Bouda a zástupci Útvaru městského architekta MěÚ  RNDr. Jaroslav Bičan a Mgr. Pavel Hubáček.  Občané sledovali veřejné projednání  online prostřednictvím přenosu na kanálu YouTube, který zajistila televize TVS. V živém chatu pak sledující on-line přenosu vznesli řadu dotazů, které byly postupně zodpovězeny.  Děkujeme všem, kteří se veřejného projednání zúčastnili jako diváci i jako aktivní diskutující.

Záznam druhého kola veřejného projednání můžete zhlédnout zde: 2. veřejné projednání projektu Hradiště chytře

  • Strategie Smart City  7:38
  • Informační strategie  31:10
  • Analýza a návrh optimalizace dopravy v klidu na sídlišti Východ  46:50
  • Místní adaptační strategie na změnu klimatu  1:09:50
  • Koncepce rozvoje veřejného osvětlení  1:23:10
  • Diskuze a otázky diváků  1:41:50

Vaše připomínky a náměty nám můžete zasílat v sekci „Chci se zapojit“ do konce května 31.5.2021.


Starosta města Ing Stanislav Blaha uvádí prezentace strategických dokumentů. Po jeho pravici místostarosta Ing. Čestmír Bouda, po jeho levici Mgr. Pavel Hubáček z Útvaru městského architekta MěÚ.


S mikrofonem Mgr. Pavel Kuka – Strategie Smart City


Ing. David Janečka představuje Informační strategii


Návrh optimalizace dopravy v klidu na sídlišti Východ vysvětluje Doc. Ing. Jiří Čarský, PhD.


Adaptační strategii na změnu klimatu představil Mgr. Zdeněk Frélich


Michal Berkovský prezentuje Koncepci rozvoje veřejného osvětlení


Moderátor Kamil Papež a tým TVS.

Co se děje?

Scroll to Top