Volnočasový spot

Skate park

Nový skatepark (přesněji volnočasový spot podél cyklotras v Uherském Hradišti) vyroste v okrajové části areálu aquaparku v Uherském Hradišti. Záměrem města je vystavět vysoce kvalitní, moderní a bezpečný skatepark, který nebude vyžadovat nákladnou údržbu nebo časté opravy. Nepůjde přitom pouze o prostor pro jízdu na skateboardu, ale o multifunkční zařízení umožňující provozování dalších moderních sportů a volnočasových aktivit: skuterboarding (koloběžky), BMX kola či kolečkové a in-line brusle.

Součástí záměru není pouze skatepark, který má funkci volnočasové spotu a sdíleného prostoru, ale i dotvoření okolí v podobě doplnění prvky mobiliáře (lavičky, koše, stojany na kola, navigační panel) a samozřejmě nezbytný marketing se zaměřením na sportovní nabídky a sportoviště města, včetně virtuální prohlídky.

Skatepark bude obsahovat všechny potřebné prvky respektující poslední trendy skateboardingu. V ploše bude streetová část a hlavní dominantní bazénová část. Skatepark bude doplněn sjezdy, zídkami, lavičkami a bezpečnostním zábradlím na vybraných místech. Součástí stavby ale bude i oplocení, areálová dešťová kanalizace, areálové rozvody veřejného osvětlení a nízkého napětí, terénní úpravy a doplnění potřebným mobiliářem, které se město snaží sjednocovat na celém svém území. Po dokončení realizace nastoupí na řadu propagační nástroje, které mají sloužit především pro zkvalitňování služeb pro veřejnost i návštěvníky města.

Realizace akce a zprovoznění skateparku se očekává v červnu 2021.

Výstavba skateparku bude stát 8,9 milionu korun, celý rozpočet záměru pak činí celkem 9,4 milionu, z čehož 50% bude pokryto z dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Rozpočet: 9,4 mil. Kč
Dotace MMR: 4,7 mil. Kč
Zhotovitel: Mystic Constructions spol. s r.o, Praha
Realizace: 06/2021 – 06/2021

Více informací: https://www.mesto-uh.cz/priznivci-skateboardingu-a-pribuznych-sportu-zajasaji

Co se děje?

Scroll to Top