Sportovní areál Mojmír

Sportovní areál Mojmír

Nový záměr města přinesl moderní a špičkově vybavená sportoviště jako atletický ovál a hřiště na kopanou, severní víceúčelové hřiště na florbal, tenis či volejbal a jižní víceúčelové hřiště určené pro basketbal, házenou nebo i skok vysoký.

Součástí projektu bylo vybudování nových zasakovacích objektů, přístupových a příjezdových zpěvněných ploch, parkoviště, šaten a sociální zázemí pro sportovce, naúpojení na inženýrské sítě, venkovní posilovny, oplocení sportovního areálu, veřejné osvětlení sportovního areálu, areálového rozvodu vody a sadových úprav. Rekonstrukce sportoviště začala na podzim 2019 a trvala třičtvrtě roku.

Jednopodlažní nevyužívaný provozní objekt olejového hospodářství výtopny byl zbourán. Původní travnaté fotbalové hřiště uvnitř atletického oválu bylo plošně zmenšeno a nahrazeno moderním povrchem trávy III. generace. Atletický ovál byl kompletně přebudován jak v rozměrových, tak materiálových parametrech. Vznikly rovněž čtyři lehkoatletické dráhy délky 200 m. Na delší straně přilehlé u školy je čtyřdráhová sprinterská rovinka o délce 60 metrů. Na protilehlé delší straně je vnější, nejméně frekventovaná dráha, využita jako oboustranné rozběžiště skoku dalekého. Nový povrch je tartanového typu. Severní a jižní víceúčelová hřiště vznikla na bývalé asfaltobetonové ploše s pásovým odvodněním. Jako nový povrch byla zvolena tartanová technologie podobného typu jako u atletického oválu. Dalším využitím jsou disciplíny jako skok vysoký, skok daleký, vrh koulí a venkovních posilovací stroje.

Rozpočet: 36,1 mil. Kč
Dotace MŠMT: 15,9 mil. Kč
Zhotovitel: Společnost “Reko Mojmír UH”
Realizace: 10/2019–9/2020

Více informací: https://www.mesto-uh.cz/novy-sportovni-areal

 

Sportovní areál Mojmír

Co se děje?

Scroll to Top